Privat pasningsordning Bondegården Privat pasningsordning Bondegården
Forside
åbningstider
Pris
Kontakt
Tilmelding
Præsentation
Vores dag
Ud og leg
Udflugter

På Bondegården har vi dyr som børnene er med til at passe. Vi fodrer høns og samler æg og vi fodrer småfugle og hamstere.
Der er en meget stor gårdsplads med sandkasse og legehus hvor børnene leger og cykler. Legen er meget præget af årstiden og vejret, f.eks. leger vi med vand når det regner, med sne om vinteren og stiller telt op om sommeren. Vi spiser madpakke ude, nogle gange i den lille skov ved haven. Alle børn sover til middag ude i barnevogne.

På bondegården indgår børnene som en naturlig del af hverdagen på et landbrug.
De får indsigt i de voksnes arbejde, årstiderne, pasning af dyrene og haven. De hjælper og lærer at udføre praktiske småopgaver.

Vi er ude hver dag, langt de fleste dage endog hele dagen og er derfor stort set altid raske.
Børnene lærer at lege med legesager og de lærer også naturlige lege med f.eks. grus, jord, blade, sne og vand.
De lærer selv at passe på, at løbe at hoppe at balancere, at kravle op og hoppe ned.
Den megen fysiske aktivitet, både med legesager og udfordringerne i det store område børnene dagligt færdes på, stimulerer deres motoriske udvikling.
Som yderligere inspiration og udfordring til anderledes leg er vi ofte i skoven. Børnene opfordres til selv at vælge og styre deres lege, hvilket giver rum for udvikling og brug af deres frie fantasi.

Derved erfarer de, hvor meget de selv magter, de får kendskab til deres egne ønsker og grænser ved at der gives tid og rum til at prøve sig frem.

Børnene bliver i høj grad inddraget i pasningen af gårdens smådyr: katte, kaniner, hund, hamster, fugle, høns og kyllinger.
De lærer at omgås dyrene, at respektere dyrene, at håndtere dyrene og at passe dyrene. I pasning indgår at vande, at fodre, at samle foder, at gøre rent og samle æg.
Børnene erfarer at dyr kræver pasning og de lærer at leve med dyr på en naturlig og afslappet måde.

Børnene inddrages i såning af køkkenhave og efterfølgende plukning af grøntsager og opgravning af gulerødder og kartofler. De bliver opmærksomme på, at planter gror og ændrer sig.
På afstand ser vi markarbejdet og de bliver oplyst om, hvad der foregår.
Alt i alt ser de at planter er vigtige og spændende.

Børnene får en tydelig fornemmelse af årets gang og vejrets skiften. De lærer at planter sås, dyrkes, høstes og spises. De lærer at kyllinger klægges, vokser og slagtes.
Børnene lærer traditionerne for de forskellige højtider. Både ved pyntning, højtidsrelaterede lege og sange. De lærer at fejre hinanden og dermed at glæde sig på andres vegne.
Børnene gives indsigt i fælles glæder, kultur og tradition

Børnene lærer at omgås hinanden på en behagelig måde. At være søde, hjælpsomme, hensyntagende, dele med andre og vente på hinanden. De lærer at spise selv og at sidde pænt ved bordet, så det er rart og hyggeligt for alle at spise sammen.
Børnene bliver behagelige og afslappede at være sammen med.
Børnene lærer at tale meget, bruge talen som omgangsform. De lærer at respektere hvad andre siger, at respektere andres grænser og at tale sig ud af indbyrdes konflikter.
De skal bruge sproget som kommunikationsform i stedet for det fysiske.

Pasningsordningen har stor respekt for tosprogethed, anden religion og kultur. Den forholdsvis lille børnegruppe, god tid, masser af plads, mange alsidige legemuligheder og det faktum at det er den samme pasningsperson, som børnene hurtigt knytter sig til gør, at alle børn hurtigt føler sig helt trygge indenfor de skabte rammer. Der er kapacitet både menneskeligt, tidsmæssigt og fysisk til at tage hensyn og give ekstra hjælp og støtte hvor behovet er.

Ved at lære børn at gøre ting selv, at kunne klare ting selv og at tale sig til rette, samt at give dem en klar viden om behagelig social adfærd og respekt for andre, øges deres selvtillid og dermed deres mod på livet og deres lyst til at tage nye udfordringer op.

Det giver glade, veltilpassede, selvstændige børn med mod på livets udfordringer.